KONTAKT

Sprzedaż produktów OLI-OLI jest prowadzona przez dystrybutorów i obejmuje swoim działaniem teren województwa w granicach administracyjnych , w miarę pozyskiwania dystrybutorów na mapie będą uwidocznione wszystkie dane do kontaktów handlowych. Przewidujemy że teren województwa będzie obsługiwany przez jednego lub dwóch dystrybutorów.

Umowy z wybranymi dystrybutorami będą podpisywane na czas nieokreślony i na zasadach określonych w umowie, po okresie wstępnym trwającym 3 miesiące.

Firmy zainteresowane dystrybucją naszych produktów prosimy o kontakt.

LOKALIZACJA

EURO-GOAL sp. z o.o.
ul. Emaus 6/2
30-201 Kraków

KONTAKT

+ 48 694 726 509

biuro@euro-goal.pl

DANE

REGON 120281150
NIP 677-227-26-29
KRS 0000259897
Nr rachunku bankowego: PKO BP
57144011270000000005022282

ZAPRZYJAŹNIONE SERWISY